Servicios

Gestió Eficient

Pla de Formació en TIC i Innovació

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 12:47
Pla de Formació en TIC i Innovació

El desenvolupament del municipi com a ciutat intel·ligent requereix la transformació digital de la majoria de processos que es porten a terme a l’Ajuntament. La majoria de projectes inclosos en aquest pla suposen la incorporació de tecnologies digitals a les diferents àrees de gestió. És, per tant, imprescindible que el trànsit cap a la modernització vaja acompanyat d’un pla de formació en tecnologies de la informació i comunicació per a tot el personal. S’hauran d’analitzar les mancances i necessitats específiques dels diferents perfils d’usuari i programar les accions formatives necessàries.

Per altra banda, és ineludible promoure la innovació en la mateixa administració com a instrument per a incrementar la qualitat dels serveis públics que es presten a la ciutadania. Cal transmetre al personal una concepció del servei públic més transversal, flexible i obert, fomentant la seua participació, creativitat, experimentació i col·laboració. S’hauran de programar jornades de difusió d’aquests valors i de formació en metodologies d’innovació.

Objectius
Millorar la capacitació del personal públic en TIC.
Promoure la innovació pública com a motor de millora dels serveis a la ciutadania.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Nombre d’accions formatives, % de personal format

Imatge i Comunicació Estratègia de la Ciutat Intel·ligent

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 12:52
Imatge i Comunicació Estratègia de la Ciutat Intel·ligent

La comunicació de l'estratègia de ciutat intel·ligent és clau perquè la ciutadania i la resta d’agents del territori participen en el seu desenvolupament. Per això, és important explicar a la població què és la ciutat intel·ligent, com els afecta directament i millora la seua vida quotidiana. A més, s’ha de comunicar la visió a llarg termini i els programes de ciutat intel·ligent, base sobre la qual es construirà l’estratègia de futur. La comunicació es realitzarà mitjançant les següents accions específiques:

  • Logo Smart City: es dissenyarà un logotip de l'estratègia Smart City per identificar tot alllò relacionat amb Vinaròs Smart City. El logotip s’utilitzarà, per exemple, en adhesius en els diferents dispositius vinculats a projectes de ciutat intel·ligent, cartelleria i panells informatius, web municipal, etc.

  • Web Smart City: s’implantarà un microlloc dins del web municipal on s’informarà sobre l’estratègia de ciutat intel·ligent i sobre el grau de desenvolupament dels projectes. S’exposaran els projectes de manera atractiva i senzilla d'entendre, fent focus en la solució implementada i els beneficis que comporta, així com incorporant KPI sobre impactes socials, ambientals i econòmics.

  • Xarxes socials Smart City: es crearà un compte de Twitter per a difondre les accions relacionades amb l’execució de l’estratègia.

Objectius
Explicar la importància del desenvolupament del municipi com a ciutat intel·ligent per a aconseguir la complicitat i participació de la ciutadania i la resta d’agents del territori.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
Nombre d’accions de comunicació

Sistema Telemàtic d’Accés i Actualització de Bases de Dades

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 12:58
Sistema Telemàtic d’Accés i Actualització de Bases de Dades

Com es deia en el projecte de govern de dades, l’Ajuntament ha d’aconseguir una gestió òptima dels seus actius informatius. Una vegada assegurada la qualitat i la integritat de les bases de dades municipals, el següent pas ha de ser l’aprofitament per a millorar la gestió dels diferents departaments. Actualment, la gestió de permisos d’accés a la informació és complexa i no està centralitzada.

El projecte consisteix en la creació d’un sistema únic d’accés telemàtic que permeta consultar de totes les bases de dades útils per als diferents departaments.

Objectius
Facilitar la tasca de la Policia Local i altres serveis municipals, facilitant l’accés en temps real a totes les bases de dades que puguen ser útils per a la seua activitat.
Departaments Vinculats
Policia Local, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% d'usos implantats, nombre d’aplicacions integrades

Assistents virtuals per a l’Atenció a la Ciutadania

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 12:56
assistent

L'Ajuntament disposa de diversos canals oficials per a oferir als ciutadans els serveis d'informació i consulta: l’OIAC (Oficines d’Informació i Atenció a la Ciutadania), els telèfons d’atenció, l’app de comunicació d’incidències en via pública, els perfils en xarxes socials, la bústia ciutadana en la web municipal o les bústies de correu.

La tipologia de les consultes que es reben està clarament definida i segmentada per la qual cosa és factible utilitzar un sistema d’assistents virtuals, tant en àudio com en text, en llenguatge natural, que complemente els canals tradicionals i millore la comunicació amb el ciutadà.

El projecte consistirà, doncs, en el desenvolupament d'una plataforma d’assistents virtuals que atenga automàticament el màxim nombre de consultes ciutadanes, remetent als canals tradicionals les que no es puguen resoldre.

Objectius
Millorar l’atenció a la ciutadania.
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% canals integrats, % respostes a la ciutadania a través d’assistents virtuals.

Sistema de Gestió Econòmica i Financera

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:15
Sistema de Gestió de Policia Local amb Mobilitat

L’aplicació de comptabilitat pública actualment instal·lada és antiga i no dona resposta a les necessitats actuals de l’Ajuntament. És necessari, per tant, implantar un nou sistema de gestió econòmica i financera que incorpore els següents mòduls:

  • Sistema de gestió de comptabilitat.

  • Sistema d'elaboració de pressupostos.

  • Sistema de gestió de subvencions.

  • Sistema de càlcul del cost efectiu de serveis.

  • Sistema d'indicadors de gestió.

A banda, el nou sistema ha d’integrar-se amb l’aplicació de registre d’entrada, que és qui rep les factures electròniques a través del punt general d’entrada FACe.

Objectius
Gestionar la gestió econòmica i financera d’una forma més àgil i l’eficaç.
Disposar d’una eina d’anàlisi de la distribució de costos i ingressos.
Facilitar la transparència en la gestió econòmica de l’entitat.
Departaments Vinculats
Intervenció, Tresoreria, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% de mòduls implantats

Administració Electrònica

Enviat per editor el dv., 07/06/2019 - 13:49
Administración Electrónica

El projecte consisteix a consolidar el model d’Administració Electrònica de l’Ajuntament per a adaptar els seus procediments administratius al nou marc legal desenvolupat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La Llei 39/2015 requereix la interoperabilitat del sistema de gestió electrònica d’expedients municipal amb una sèrie d’aplicacions i serveis comuns de l'Administració General de l'Estat.

A més, l’Ajuntament ha de portar a terme un procés intern de simplificació administrativa, de canvi organitzatiu i de progressiva automatització de procediments per a millorar la qualitat i eficiència dels serveis municipals.

Objectius
Implantar un model d’administració electrònica interoperable, d’acord amb els preceptes de la Llei 39/2015.
Simplificar i automatitzar els procediments administratius per a millorar la qualitat i eficiència en la gestió.
Posar a l’abast dels ciutadans els mitjans perquè es puguen relacionar amb l’Ajuntament de forma exclusivament electrònica, si així ho desitgen.
Desplegar els serveis necessaris perquè els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament ho puguen fer.
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de serveis incorporats, nombre de tràmits catalogats