Servicios

Administració Electrònica

Enviat per editor el dv., 07/06/2019 - 13:49
Administración Electrónica

El projecte consisteix a consolidar el model d’Administració Electrònica de l’Ajuntament per a adaptar els seus procediments administratius al nou marc legal desenvolupat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La Llei 39/2015 requereix la interoperabilitat del sistema de gestió electrònica d’expedients municipal amb una sèrie d’aplicacions i serveis comuns de l'Administració General de l'Estat.

A més, l’Ajuntament ha de portar a terme un procés intern de simplificació administrativa, de canvi organitzatiu i de progressiva automatització de procediments per a millorar la qualitat i eficiència dels serveis municipals.

Objectius
Implantar un model d’administració electrònica interoperable, d’acord amb els preceptes de la Llei 39/2015.
Simplificar i automatitzar els procediments administratius per a millorar la qualitat i eficiència en la gestió.
Posar a l’abast dels ciutadans els mitjans perquè es puguen relacionar amb l’Ajuntament de forma exclusivament electrònica, si així ho desitgen.
Desplegar els serveis necessaris perquè els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament ho puguen fer.
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de serveis incorporats, nombre de tràmits catalogats