Servicios

Línea Temporal

 • Novembre 2019
  Compra Pública d'Innovació
  Compra Pública d'Innovació

  La Compra Pública d'Innovació (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des del costat de la demanda, a través de l'instrument de la contractació pública. L'Ajuntament de Vinaròs ha utilitzat la CPI com a eina de contractació de solucions d'eficiència energètica per tal de reduir el consum energètic i, en conseqüència, la factura energètica en un 30%, augmentar l'ús de les energies renovables en un altre 30% i reduir la petjada de CO2 en almenys un 40%.

 • Juny 2019
  Pla d'Innovació Digital
  Pla d'Innovació Digital

  Publicació del Pla d'Innovació Digital Vinaròs Smart que estableix el full de ruta que l’Ajuntament de Vinaròs ha de seguir en el període comprés entre 2019 i 2023 per a convertir-se en una ciutat intel·ligent. El PID defineix els principals objectius, les actuacions previstes i el model de gestió per a dur-les a terme.

 • Maig 2019
  Geoportal
  Geoportal

  Aquest portal forma part de la Infraestructura de Dades Espacials de Vinaròs. L’objectiu és posar a disposició de la ciutadania, empreses i institucions informació georeferenciada reutilitzable emmarcada en la política de dades obertes. S'hi pot trobar informació geoespacial així com una sèrie de serveis que possibiliten el descobriment, la visualització i la descàrrega d’aquesta informació.

 • Abril 2019
  Pagament online
  Pagament online

  El pagament online li permet efectuar el pagament d’impostos, taxes, sancions i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Vinaròs en qualsevol moment, sense necessitat de desplaçar-se a una oficina bancària, amb una targeta de dèbit o crèdit i mitjançant la passarel·la de pagaments que ens facilita la nostra entitat financera.

 • Maig 2018
  Destinació Turística Intel·ligent
  Destinació Turística Intel·ligent

  Vinaròs és municipi capdavanter a la Xarxa DTI de la Comunitat Valenciana i membre de la Xarxa DTI estatal. L'objectiu d'aquestes xarxes és implantar un model de gestió de les destinacions turístiques basat en tres pilars fonamentals: la gestió eficient dels recursos, el desenvolupament sostenible i l’accessibilitat. Vinaròs està portant a terme un projecte de platges intel·ligents on s’aplica tecnologia i innovació per a aconseguir espais més amables i orientats a satisfer les necessitats dels usuaris.

 • Desembre 2017
  Polígons Industrials Intel·ligents
  Polígons Industrials Intel·ligents

  Impuls de la competitivitat dels polígons industrials del municipi per a propiciar la modernització de les empreses existents i la instal·lació de noves del sector TIC i de l’economia del coneixement. S'han realitzat diferents accions com: desplegament de fibra òptica, videovigilància connectada a la Policia Local, carrils bici, enllumenat públic LED, adequació de zones verdes autosostenibles, instal·lació d'estacions mediambientals, etc. en els polígons de la carretera d’Ulldecona, de Capçades, del Portal de la Mediterrània i de Planes Altes.

 • Octubre 2015
  Sistema d'Informació Geogràfica
  Sistema d'Informació Geogràfica

  Implantació d’un Sistema d’Informació Geogràfica que actua com a base de dades geoespacial única i on, de forma progressiva, s’està incorporant tota la informació de caràcter geogràfic dels diferents departaments municipals. El SIG corporatiu conté informació sobre la xarxa viària, els punts d’interés de la ciutat, mobilitat, incidències en via pública, restauració i comerç, àrees industrials i medi ambient. També s'ha completat la integració amb el sistema de gestió d'expedients administratius d'urbanisme i activitats.

 • Maig 2015
  Enllumenat intel·ligent
  Enllumenat intel·ligent

  Implantació d'un sistema d’enllumenat públic telegestionat que permet conéixer l’estat de la xarxa, optimitzar-la, controlar el consum elèctric, identificar avaries i reduir els costos operatius. Substitució de les llums tradicionals per altres de baix consum amb tecnologia LED.

 • Octubre 2014
  Portal de Transparència
  Portal de Transparència

  Publicació del Portal de Transparència municipal amb informació actualitzada sobre 80 indicadors definits per l’esquema ITA (Índex de Transparència Municipal) de Transparència Internacional (TI). Publicació d'informació detallada sobre el Pressupost municipal a través d’un visor gràfic. Actualment estem treballant en una nova versió del Portal de Transparència per a millorar l’accessibilitat, usabilitat, interoperabilitat i reutilització de les dades que s'hi publiquen.

 • Maig 2014
  Administració Electrònica
  Administració Electrònica

  El Ayuntamiento de de Vinaròs ha dut a terme la modernització tecnològica de tots els departaments que l'integren amb la implantació de l'administració electrònica. Això ha permès la digitalització del conjunt dels documents que intervenen en els tràmits administratius, el que es tradueix en una major agilitat i brevetat en la tramitació de la burocràcia que requereixen al consistori els ciutadans vinarossencs.

 • Gener 2012
  Escriptoris virtuals
  Escriptoris virtuals

  Implantació d'un sistema de virtualització d’escriptoris que permet l’optimització de recursos ja que tots els programes i dades d'usuari estan emmagatzemats en un servidor compartit on s’executen de manera centralitzada. Els usuaris accedeixen a través de clients lleugers, més econòmics i fiables que els ordinadors convencionals.

 • Desembre 2011
  Infraestructura TIC
  Infraestructura TIC

  Implantació de dos CPD (centres de processament de dades) principals ubicats en edificis diferents i interconnectats amb un troncal de fibra òptica. Aquesta infraestructura, configurada en alta disponibilitat, és crítica per a complir els requeriments fixats per l’Esquema Nacional de Seguretat respecte a la disponibilitat, autenticitat, integritat i confidencialitat de les dades emmagatzemades o transmeses.

 • Novembre 2011
  Centre de Coneixement Vinalab
  Centre de Coneixement Vinalab

  Inauguració del Centre de Coneixement Vinalab,  espai per a la generació de projectes que impulsen la creativitat i la innovació en relació amb la societat de la informació, la formació i difusió de les noves tecnologies i el foment de l'emprenedoria

 • Febrer 2011
  Xarxa de banda ampla municipal
  Xarxa de banda ampla municipal

  Desplegament de la xarxa de banda ampla per a la interconnexió entre els edificis i instal·lacions municipals. Aquesta xarxa connecta mitjançant fibra òptica o radioenllaços els principals edificis municipals aconseguint una millor qualitat de les transmissions i un substancial estalvi dels costos de telecomunicacions.