Servicios

Smart city

Segons la norma UNE 178201:2016 d’AENOR, una ciutat intel·ligent és una ciutat justa i equitativa centrada en la ciutadania que millora contínuament la seua sostenibilitat i resiliència aprofitant el coneixement i els recursos disponibles, especialment les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per a millorar la qualitat de vida, l’eficiència dels serveis urbans, la innovació i la competitivitat sense comprometre les necessitats futures en aspectes econòmics, de governança, socials i mediambientals. La norma defineix, a més, sis àmbits clau en el desenvolupament de la ciutat intel·ligent: l’economia, la governança, l’entorn, la mobilitat, les persones i la qualitat de vida.

L'Ajuntament de Vinaròs ha elaborat un pla estratègic, el Pla d'Innovació Digital Vinaròs Smart, que pretén traslladar el concepte de ciutat intel·ligent a la realitat del nostre municipi. Per a fer-ho, s’ha dut a terme, en primer lloc, un diagnòstic de la situació actual del municipi, del context estratègic i de les necessitats i expectatives dels agents locals (Ajuntament, sector privat, sector acadèmic, ciutadania i entitats socials), manifestades a través de diverses activitats de participació. A partir de l’anàlisi de tota aquesta informació s’ha elaborat una formulació estratègica que fixa els principals objectius del Pla, alinea i programa les actuacions previstes i estableix un model de gestió per a dur-les a terme.