Servicios

Sistema de Gestió Econòmica i Financera

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:15
Sistema de Gestió de Policia Local amb Mobilitat

L’aplicació de comptabilitat pública actualment instal·lada és antiga i no dona resposta a les necessitats actuals de l’Ajuntament. És necessari, per tant, implantar un nou sistema de gestió econòmica i financera que incorpore els següents mòduls:

  • Sistema de gestió de comptabilitat.

  • Sistema d'elaboració de pressupostos.

  • Sistema de gestió de subvencions.

  • Sistema de càlcul del cost efectiu de serveis.

  • Sistema d'indicadors de gestió.

A banda, el nou sistema ha d’integrar-se amb l’aplicació de registre d’entrada, que és qui rep les factures electròniques a través del punt general d’entrada FACe.

Objectius
Gestionar la gestió econòmica i financera d’una forma més àgil i l’eficaç.
Disposar d’una eina d’anàlisi de la distribució de costos i ingressos.
Facilitar la transparència en la gestió econòmica de l’entitat.
Departaments Vinculats
Intervenció, Tresoreria, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% de mòduls implantats