Servicios

Dinamització Activitat Econòmica

App de Comerç Local

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:10
App de Comerç Local

Vinaròs compta amb una important àrea comercial amb influència no només en el mateix municipi sinó que també a escala comarcal. Amb l’objectiu de mantindre el lideratge com a pol comercial, és important que el comerç local cerque noves oportunitats de promoció i captació de potencials visitants. Amb les noves tecnologies aplicades al màrqueting, el sector comercial de Vinaròs pot aprofitar i crear sinergies amb tots els agents de la ciutat i els seus serveis.

Amb aquest objectiu, s’ha de millorar l’experiència dels consumidors i els visitants en les diferents etapes del cicle:

  • Abans de l’experiència de consum: a través de promocions a mida, es connecta, identificant i atraient el visitant.

  • Durant: oferint al visitant una experiència de qualitat i identificant el comportament del consumidor per tal de millorar l’oferta i la comunicació dels actius comercials del municipi.

  • Després: facilitant que recomane l’experiència als seus coneguts i comunicant-li promocions, novetats i esdeveniments que puguen ser del seu interés per fomentar que repetisca l’experiència.

Per tant, el projecte consisteix en implantació d’un mòdul en l’App municipal sobre Comerç Local amb els següents serveis:

  • Informació integrada sobre comerç a través de canals digitals (informació general, mapa de les botigues, horaris i dies d’obertura, etc.).

  • Agenda i notificacions d’activitats vinculades al comerç. Aquesta agenda s’hauria d’integrar amb l’agenda cultural i d'oci de l’App municipal.

  • Targeta de fidelització digital per a facilitar la col·laboració entre els comerços locals, fomentant una imatge integrada de l’oferta comercial del municipi. A través de la targeta es poden fomentar promocions creuades, generar comunitat i fidelitzar els visitants i consumidors.

  • Promocions personalitzades al perfil de cada usuari.

  • Publicitat hipersegmentada, anuncis personalitzats al perfil de l’usuari.

Objectius
Millorar l’experiència dels consumidors i dels visitants en les diferents etapes del cicle de consum.
Departaments Vinculats
ADL, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, Col·laboració PPP
Indicadors
Nombre d’usuaris, temps d’ús de l’App per usuari

Wi-Fi Pública Municipal

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:12
Wi-Fi Pública Municipal

El projecte consisteix en l’ampliació de la xarxa Wi-Fi en edificis i instal·lacions municipals i en el desplegament de nous punts d’accés en espais públics de gran afluència. La xarxa Wi-Fi permetrà, per una banda, l’accés gratuït a Internet per part de la ciutadania i, per l’altra, l’aprofitament de la xarxa per part de l’Ajuntament per a millorar la gestió dels serveis municipals. La Wi-Fi facilitarà la interacció amb els usuaris i ens proporcionarà informació del seu perfil, que ajudarà a millorar la gestió turística, comercial i cultural.

Objectius
Garantir i promoure l’accés dels ciutadans i visitants a les noves tecnologies.
Ampliar la xarxa de dades corporativa i el desplegament de dispositius IoT per a telegestionar serveis municipals.
Millorar la gestió turística, comercial i cultural a través de l’anàlisi de l’ús de la xarxa.
Departaments Vinculats
ADL, Turisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, Wifi4EU
Indicadors
Àrea amb connectivitat (m2), nombre d’usuaris mensuals, nombre d’edificis

Observatori Socioeconòmic

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:16
Observatori Socioeconòmic

Eina d'anàlisi econòmica enfocada a recollir dades, tractar-les i obtindre informació sobre l'activitat econòmica i la realitat social al terme de Vinaròs. L'eina estarà al servei de l'Ajuntament, de la ciutadania i dels emprenedors. Pretén generar una gran base de dades sobre l’evolució socioeconòmica en el municipi i explotar-la contínuament per a mantindre un diagnòstic actualitzat en tot moment.

L’eina es nodrirà de fonts d'informació diverses (internes i externes a l'Ajuntament), tindrà un alt component geoespacial i representarà la informació mitjançant quadres de comandament per a facilitar la comprensió de les dades.

Objectius
Aglutinar i oferir informació socioeconòmica de la ciutat.
Servir com a eina d’anàlisi al servei de l'Ajuntament per a identificar problemes concrets, millorar la presa de decisions i mesurar l'impacte de les accions correctores implementades.
Servir com a eina d’anàlisi al servei dels empresaris i emprenedors que els ajude a valorar la idoneïtat d'una determinada activitat i el lloc més apropiat on ubicar-la.
Departaments Vinculats
ADL, Turisme, Urbanisme, Serveis Socials, TIC
Període d'implementació
Mitjà termin
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, col·laboració PPP
Indicadors
% de fonts de dades incorporades, nombre de quadres de comandament realitzats.

Platges Intel·ligents

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:22
Platges Intel·ligents

Vinaròs i Benicarló van ser seleccionats l’any 2017 per l’Agència Valenciana del Turisme, a través de l’Institut de Tecnologies Turístiques (Invat·tur), com a municipis pilot de la província de Castelló per a la implantació del Model Turístic Intel·ligent de la Comunitat Valenciana. Aquest model de gestió de la destinació turística es basa en tres pilars fonamentals: la gestió eficient dels recursos, el desenvolupament sostenible i l'accessibilitat. Al llarg de 2018 s’ha dut a terme l'anàlisi de la situació de partida de tots dos municipis, a través d'un mètode integral que incorpora aspectes econòmics, tecnològics, ambientals i culturals, entre altres, i s’ha elaborat una proposta estratègica per a la confluència dels municipis amb el model DTI CV.

Entre les accions proposades està la conversió de les platges del municipi en platges intel·ligents on s'aplica tecnologia i innovació per a aconseguir espais més amables i orientats a satisfer les necessitats de l'usuari.

El projecte de platges intel·ligents de Vinaròs preveu accions en les tres àrees definides pel model DTI CV: sostenibilitat, accessibilitat i seguretat.

Objectius
Millorar la sostenibilitat, accessibilitat i seguretat de les platges del municipi.
Departaments Vinculats
Turisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, Invat·tur
Indicadors
Nivell de satisfacció de l’usuari, nombre de serveis sensoritzats

Polígons Industrials Intel·ligents

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:20
Polígons Industrials Intel·ligents

La finalitat d’aquest projecte és impulsar la competitivitat dels polígons industrials del municipi per a propiciar la modernització de les empreses existents i la instal·lació de noves del sector TIC i de l’economia del coneixement.

Una de les accions principals consisteix en la implantació i el desplegament de xarxes FTTH en les àrees industrials on no arriba la fibra òptica d’alta velocitat. Es pretén així millorar les possibilitats de connectivitat a Internet de les empreses.

Per altra banda també es pretén incorporar càmeres de videovigilància per tal de millorar la seguretat dels polígons, centralitzant la gestió en la Policia Local.

La sostenibilitat mediambiental també és un element clau que es vol potenciar. En aquesta línia van encaminades accions com la creació de carrils bicis, la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els polígons, l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, l’adequació de zones verdes autosostenibles i la incorporació de sensors mediambientals que mesuren la qualitat de l’aire.

Algunes d’aquestes accions ja s’han realitzat en els polígons de la carretera d’Ulldecona, de Capçades i del Portal de la Mediterrània. El projecte preveu anar implantant-les de forma progressiva en totes les àrees industrials de la ciutat.

Objectius
Impulsar la competitivitat dels polígons industrials del municipi.
Propiciar la modernització de les empreses existents i la instal·lació de noves del sector TIC i de l’economia del coneixement.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, IVACE
Indicadors
% del desplegament realitzat

App de Turisme

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:17
App de Turismo

El projecte consisteix en el redisseny de l’App de Turisme i la integració en l’aplicació mòbil municipal. L’usuari, en seleccionar el perfil de visitant, tindrà accés a tota la informació turística (recursos turístics, agenda cultural i d’oci, guia de restauració i comercial, oratge, estat del mar, etc.) i els serveis d’interés (compra d’entrades, transport públic, etc.).

Objectius
Millorar la informació i atenció als visitants
Departaments Vinculats
Turisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Nombre d’usuaris, temps d’ús de l’App per usuari