Servicios

Observatori Socioeconòmic

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:16
Observatori Socioeconòmic

Eina d'anàlisi econòmica enfocada a recollir dades, tractar-les i obtindre informació sobre l'activitat econòmica i la realitat social al terme de Vinaròs. L'eina estarà al servei de l'Ajuntament, de la ciutadania i dels emprenedors. Pretén generar una gran base de dades sobre l’evolució socioeconòmica en el municipi i explotar-la contínuament per a mantindre un diagnòstic actualitzat en tot moment.

L’eina es nodrirà de fonts d'informació diverses (internes i externes a l'Ajuntament), tindrà un alt component geoespacial i representarà la informació mitjançant quadres de comandament per a facilitar la comprensió de les dades.

Objectius
Aglutinar i oferir informació socioeconòmica de la ciutat.
Servir com a eina d’anàlisi al servei de l'Ajuntament per a identificar problemes concrets, millorar la presa de decisions i mesurar l'impacte de les accions correctores implementades.
Servir com a eina d’anàlisi al servei dels empresaris i emprenedors que els ajude a valorar la idoneïtat d'una determinada activitat i el lloc més apropiat on ubicar-la.
Departaments Vinculats
ADL, Turisme, Urbanisme, Serveis Socials, TIC
Període d'implementació
Mitjà termin
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, col·laboració PPP
Indicadors
% de fonts de dades incorporades, nombre de quadres de comandament realitzats.