Servicios

Govern Obert

App Municipal

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 12:59
App Municipal

El projecte consisteix en la creació d'una aplicació mòbil que aglutine tota la informació i serveis municipals. L’aplicació permetrà la configuració dels continguts en funció del perfil (resident, turista, empresa, etc.) i de les preferències de l’usuari. Així, els residents habituals podran tindre activades determinades funcionalitats com ara les de seguiment del transport públic i informació de tràmits administratius, mentre que els turistes podran seleccionar, per exemple, capes referents a rutes turístiques o localització de llocs d’interés.

L’aplicació s’integrarà amb diferents sistemes municipals com el portal web, la seu electrònica, el geoportal, la plataforma de mobilitat sostenible, la guia comercial, etc. Proporcionarà alertes i informació en temps real (notícies, agenda, oratge, qualitat de l’aire, estat de la mar, ocupació de zones d’aparcament, carrers tallats, etc.) i permetrà la realització de totes les gestions previstes en aquest pla estratègic (tràmits electrònics, pagament de tributs, inscripcions en activitats, reserves i accés a edificis o instal·lacions, compra d’entrades, ús del transport públic, comunicació d’incidències en via pública, etc.).

Objectius
Unificar tota la informació i serveis municipals en una única aplicació mòbil.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de mòduls implantats

Portal de Participació Ciutadana

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:01
Portal de Participació Ciutadana

L’Ajuntament disposa d’un portal de participació ciutadana que complementa els canals presencials de participació com les assemblees veïnals, els plens ciutadans, el Consell de la Joventut, etc. El portal aglutina tota la informació sobre les convocatòries i activitats participatives. També permet als ciutadans presentar, debatre i votar propostes per a incloure-les en els pressupostos participatius i expressar la seua opinió sobre temàtiques diverses a través d’enquestes. No obstant això, el nivell d’implicació de la ciutadania en els processos participatius encara és baix. És necessari, per tant, millorar els mecanismes de participació i persistir en el foment de la cultura i pràctica de la participació ciutadana, tal com estableix la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Objectius
Incrementar el nivell de participació ciutadana en els assumptes públics
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de ciutadans participants

Portal d’Informació en Temps Real

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:02
Portal d’Informació en Temps Real

El projecte consisteix en la creació d'un espai dins del portal web municipal que reunisca tota la informació en temps real d’interés per a la ciutadania (notícies, agenda, oratge, qualitat de l’aire i de l’aigua, estat de la mar, ocupació de zones d’aparcament, carrers tallats, xarxes socials, etc.).

Objectius
Oferir a la ciutadania tota la informació disponible en temps real.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Nombre de conjunts de dades publicats

Portal de Dades Obertes

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:08
Portal de Dades Obertes

Les dades obertes (open data) són conjunts de dades produïdes o recopilades per les administracions públiques que es posen a disposició de la ciutadania perquè les puguen utilitzar lliurement. Els principals objectius de l’obertura de dades són, per una banda, augmentar la transparència de l’administració i, per l’altra, impulsar la creació per part d’empreses, entitats, associacions i ciutadania en general de nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

L’Ajuntament ofereix, a través del Geoportal, un catàleg d’informació geogràfica en formats oberts i interoperables, complint l’estàndard OGC (Open Geospatial Consortium), sobre diverses temàtiques: serveis de l’administració, educació, mobilitat urbana, medi ambient, planejament urbanístic, comerços, restaurants, etc.

Però això és només un primer pas en l’estratègia d’obertura de dades municipal. Com s’explica en el projecte de govern de dades, l’Ajuntament té previst realitzar un inventari de totes les fonts de dades i establir un model organitzatiu i tècnic per a l’obtenció, tractament i publicació de dades. L’objectiu és aconseguir que totes les fonts de dades que gestiona l’Ajuntament tinguen un alt grau de qualitat i integritat.

Com a fase final del projecte, s’implantarà un portal per a emmagatzemar, gestionar, visualitzar, cercar, usar i compartir els conjunts dades municipals.

Objectius
Dotar de major transparència la gestió municipal.
Contribuir al desenvolupament de l’economia local basada en la innovació i el coneixement.
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Nombre de conjunts de dades disponibles

Portal de Transparència

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:07
Portal de Transparencia

De conformitat amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament de Vinaròs dona accés en la seu electrònica a informació estructurada relacionada amb la gestió municipal i l’ús dels recursos públics. El portal de transparència municipal ofereix informació actualitzada sobre 80 indicadors, segons l’esquema ITA (Índex de Transparència Municipal) definit per Transparència Internacional (TI).

A més, l’Ajuntament publica informació detallada sobre el pressupost municipal a través d’un visor gràfic. Es pot consultar d'on venen els ingressos i a què es destinen les despeses municipals, quins són els principals proveïdors i quines quantitats han facturat cadascun d’ells.

No obstant això, el portal de transparència encara té deficiències pel que fa a l’accessibilitat, interoperabilitat i reusabilitat. En concret, s’han d’introduir millores en els següents àmbits:

  • Disseny. El portal ha de millorar en la presentació dels continguts, per a aconseguir una major accessibilitat i usabilitat. Cal reestructurar els continguts i presentar la informació en un llenguatge clar i elements gràfics per a facilitar la comprensió de les dades.

  • Continguts. La documentació i informació ha de publicar-se seguint els principis d'interoperabilitat i reutilització. S'ha d'evitar l'abús de formats no reutilitzables (PDF, JPG, etc.)

  • Govern de les dades. S'ha de facilitar la gestió de dades per part dels diferents departaments municipals clarificant els processos d'actualització i automatitzant, en la mesura del possible, la publicació de la informació des del seu origen cap al portal de transparència.

Objectius
Millorar l’accessibilitat, usabilitat, interoperabilitat i reutilització de les dades publicades en el portal de transparència.
Millorar els processos d’actualització de la informació en el portal de transparència.
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Qualificació ITA

Accessibilitat Web

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:04
Accesibilidad Web

L’accessibilitat web suposa l’adaptació del portal web municipal perquè puga ser utilitzat per persones amb discapacitat, persones d'edat avançada que han vist minvades les seues habilitats i persones amb poques capacitats digitals.

Dins del W3C (World Wide Web Consortium), la iniciativa per a l'accessibilitat web WAI (Web Accessibility Initiative) ha desenvolupat les pautes d’accessibilitat per al contingut web WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0), actualment en vigor, que ajuden a crear un contingut més accessible per a un major nombre de persones amb discapacitat.

El projecte consisteix bàsicament a afegir al portal web una capa d’ajuda tècnica perquè cada persona puga navegar de manera adaptada a les seues necessitats i preferències:

  • Es llig a l'usuari el contingut i les opcions disponibles, la qual cosa possibilita l'accés als continguts a persones cegues o amb visió reduïda.

  • L'usuari pot navegar emetent qualsevol tipus de so, sense necessitat d'utilitzar les mans ni de vocalitzar ordres.

  • Els continguts del web es transformen a textos nets i s’ofereix la possibilitat d’ajustar la grandària i la combinació de contrast i color.

  • L'usuari pot parlar a la web per a navegar mitjançant ordres senzilles, sense utilitzar les mans.

  • L'usuari pot navegar mitjançant el teclat sense necessitat d'utilitzar el ratolí.

Objectius
Fer accessible el portal web a un major nombre de persones amb discapacitat
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Nombre de webs accessibles