Servicios

Portal de Dades Obertes

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:08
Portal de Dades Obertes

Les dades obertes (open data) són conjunts de dades produïdes o recopilades per les administracions públiques que es posen a disposició de la ciutadania perquè les puguen utilitzar lliurement. Els principals objectius de l’obertura de dades són, per una banda, augmentar la transparència de l’administració i, per l’altra, impulsar la creació per part d’empreses, entitats, associacions i ciutadania en general de nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

L’Ajuntament ofereix, a través del Geoportal, un catàleg d’informació geogràfica en formats oberts i interoperables, complint l’estàndard OGC (Open Geospatial Consortium), sobre diverses temàtiques: serveis de l’administració, educació, mobilitat urbana, medi ambient, planejament urbanístic, comerços, restaurants, etc.

Però això és només un primer pas en l’estratègia d’obertura de dades municipal. Com s’explica en el projecte de govern de dades, l’Ajuntament té previst realitzar un inventari de totes les fonts de dades i establir un model organitzatiu i tècnic per a l’obtenció, tractament i publicació de dades. L’objectiu és aconseguir que totes les fonts de dades que gestiona l’Ajuntament tinguen un alt grau de qualitat i integritat.

Com a fase final del projecte, s’implantarà un portal per a emmagatzemar, gestionar, visualitzar, cercar, usar i compartir els conjunts dades municipals.

Objectius
Dotar de major transparència la gestió municipal.
Contribuir al desenvolupament de l’economia local basada en la innovació i el coneixement.
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Nombre de conjunts de dades disponibles