Servicios

Portal de Transparència

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:07
Portal de Transparencia

De conformitat amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament de Vinaròs dona accés en la seu electrònica a informació estructurada relacionada amb la gestió municipal i l’ús dels recursos públics. El portal de transparència municipal ofereix informació actualitzada sobre 80 indicadors, segons l’esquema ITA (Índex de Transparència Municipal) definit per Transparència Internacional (TI).

A més, l’Ajuntament publica informació detallada sobre el pressupost municipal a través d’un visor gràfic. Es pot consultar d'on venen els ingressos i a què es destinen les despeses municipals, quins són els principals proveïdors i quines quantitats han facturat cadascun d’ells.

No obstant això, el portal de transparència encara té deficiències pel que fa a l’accessibilitat, interoperabilitat i reusabilitat. En concret, s’han d’introduir millores en els següents àmbits:

  • Disseny. El portal ha de millorar en la presentació dels continguts, per a aconseguir una major accessibilitat i usabilitat. Cal reestructurar els continguts i presentar la informació en un llenguatge clar i elements gràfics per a facilitar la comprensió de les dades.

  • Continguts. La documentació i informació ha de publicar-se seguint els principis d'interoperabilitat i reutilització. S'ha d'evitar l'abús de formats no reutilitzables (PDF, JPG, etc.)

  • Govern de les dades. S'ha de facilitar la gestió de dades per part dels diferents departaments municipals clarificant els processos d'actualització i automatitzant, en la mesura del possible, la publicació de la informació des del seu origen cap al portal de transparència.

Objectius
Millorar l’accessibilitat, usabilitat, interoperabilitat i reutilització de les dades publicades en el portal de transparència.
Millorar els processos d’actualització de la informació en el portal de transparència.
Departaments Vinculats
Secretaria, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Qualificació ITA