Servicios

Seguretat i Emergències

Sistema de Control Centralitzat de la Policia Local

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 14:04
Sistema de Control Centralitzat de la Policia Local

La Policia Local disposa d’una sala de control des d’on es gestiona de forma centralitzada tota la informació dels elements de seguretat del municipi, com els efectius policials i de protecció civil, el trànsit, la videovigilància d’edificis i instal·lacions, etc.

Es pretén reforçar la centralització dels sistemes de gestió de seguretat i emergències, imprescindibles per a dur a terme la coordinació operativa de la Policia Local. Recentment, s'ha instal·lat un video wall (videomosaic) i s’estan portant a terme tasques d’integració per a poder visualitzar les imatges i avisos del sistema de videovigilància d’edificis i instal·lacions municipals. En fases posteriors està prevista la integració amb altres sistemes:

  • Geolocalització de recursos i integració amb el Sistema d’Informació Geogràfica municipal.

  • Gestió centralitzada d’alarmes i de control d’accés a edificis i instal·lacions municipals.

  • Gestió centralitzada dels sistemes de control de trànsit.

Objectius
Millorar la coordinació dels serveis de seguretat i resposta a emergències de la Policia Local
Departaments Vinculats
Policia Local, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% dels sistemes centralitzats

Sistema Automàtic d’Infraccions de Trànsit

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 14:14
Sistema Automàtic d’Infraccions de Trànsit

Sistema de reconeixement d’imatges, identificació de matrícules de vehicles i generació automàtica d’infraccions de trànsit. Les infraccions es carreguen automàticament a l’aplicació de multes per a la seua posterior tramitació. El sistema comprova els vehicles autoritzats a circular en zones restringides i vehicles mal estacionats. També és capaç de connectar-se i comprovar la situació administrativa de cada vehicle mitjançant el servei ATEX de la DGT, i així poder identificar vehicles robats, donats de baixa, sense ITV o sense assegurança.

El sistema està implantat per al control de trànsit a la zona del passeig marítim. Es contempla l’ampliació a altres zones i l’adquisició de càmeres mòbils integrades en aquest sistema per tal millorar l’eficiència del servei.

Objectius
Millorar l’eficàcia, eficiència i prevenció de la seguretat ciutadana en matèria de control de trànsit.
Departaments Vinculats
Policia Local, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, IVACE
Indicadors
% dels sistemes implantats

Sistema de Gestió de Policia Local amb Mobilitat

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 14:16
Sistema de Gestió de Policia Local amb Mobilitat

El projecte suposa la millora del Sistema de Gestió de Policia Local existent incorporant un nou mòdul de mobilitat que permetrà realitzar totes les tasques, operatives i administratives, als agents de Policia a peu de carrer a través de terminals mòbils. La imposició i tramitació de multes i sancions de trànsit, ORA i ordenances telemàtiques així com la consulta i gestió de tot tipus d’expedients són exemples del que podran fer els agents des dels seus dispositius mòbils.

Objectius
Millorar l’eficàcia i eficiència del treball policial.
Departaments Vinculats
Policia Local, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% dels mòduls implantats

Analítica Predictiva en Videovigilància

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 14:18
Analítica Predictiva en Videovigilància

Projecte d’analítica predictiva a partir de les imatges del sistema de videovigilància. S’aplicarà a la vigilància d’edificis i espais públics, a la gestió intel·ligent del trànsit, l’ocupació de zones d’aparcament, el control d’afluència en zones de gran concentració de persones, etc.

Algunes de les noves funcions contemplades podrien ser:

  • Monitoratge de l’activitat del perímetre.

  • Filtres avançats per a detecció d’elements per forma, color, etc.

  • Mapes de calor: monitoratge de l’activitat en les zones d’interés a través de mapes de calor.

  • Filtres per direcció de moviment.

  • Control de trànsit: revisió d’hores de gravacions en minuts, filtres avançats vehicles, mapes de calor, visualització de rutes, avís de cotxe en doble sentit, detecció automàtica d’incidents.

  • Control d’afluència en zones de gran concentració de persones o comptadors d’ocupació en zones d’espera.

  • Seguretat en aparcaments: comprovació de l’ocupació a temps real d’aquests i actualització de la informació en panells informatius per tal de millorar la mobilitat.

El sistema de gestió d’esdeveniments vincularà els sistemes de control i gestió del trànsit als esdeveniments que es registren i establirà un protocol d’actuació per als operadors del Centre de Control de la Policia Local. El registre històric d’esdeveniments és analitzat pel sistema per a formular una predicció de l’abast que tindrà la incidència. Amb aquesta predicció es poden avançar actuacions encaminades a reduir en la mesura del possible els efectes de l’esdeveniment.

Objectius
Millorar el temps de resposta en les actuacions policials.
Definir estratègies d’actuació basant-se en el registre històric d'esdeveniments.
Millorar la gestió de serveis a través de l'analítica de vídeo (trànsit, aparcament, esdeveniments multitudinaris, atenció ciutadana, etc.)
Departaments Vinculats
Policia Local, TIC
Període d'implementació
Llarg termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% dels mòduls implantats

Sistema Integrat d’Alarmes i Control d’Accessos a Edificis i Instal·lacions Municipals

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 14:21
Sistema Integrat d’Alarmes i Control d’Accessos a Edificis i Instal·lacions Municipals

Actualment es disposa de sistemes de detecció d’intrusió i control de presència en edificis i instal·lacions municipals. En alguns casos, també incorporen sistemes de CCTV i de control d’accessos. Tots aquests sistemes són independents i no es comuniquen entre si.

És necessari implementar un sistema únic que aglutine tots aquests elements i que permeta gestionar-los de manera centralitzada des del Centre de Control de la Policia Local de Vinaròs.

Objectius
Millorar la gestió de la seguretat en edificis i instal·lacions municipals.
Millorar la gestió d’accessos a edificis i instal·lacions municipals.
Departaments Vinculats
Policia Local, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% dels accessos integrats, % de les alarmes integrades

RPA/Dron en Policia Local

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 14:20
dron

Els avanços científics i tècnics han contribuït en els últims anys al progrés de l'aviació i han permés l'aparició de nous usuaris de l'espai aeri que reben diversos noms com dron, RPA o UAV, entre altres.

Encara que la paraula «dron» és la més comunament utilitzada per a aquestes aeronaus, en el Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, apareix amb la definició de RPA (Remotely Piloted Aircraft): «Un RPA és una aeronau no tripulada pilotada per control remot, això és, dirigida a distància des d'una estació de pilotatge remot».

El mateix Reial decret 1036/2017 regula la possibilitat d’utilitzar aquestes aeronaus per part de les forces i cossos de seguretat. Les aplicacions per part de la Policia Local són variades: control de trànsit, realització de croquis per a la investigació d’accidents, avaluació d’incendis, accidents i desastres naturals, vigilància de camins rurals, barrancs i finques, control d’abocaments il·legals i contaminació, planificació urbana i infraccions urbanístiques, vigilància d’obres i infraestructures, actes festius, salvament i vigilància de platges i costes i seguretat ciutadana.

La Policia Local està ultimant un reglament intern d’ús d'RPA, està realitzant els tràmits per a donar-se d’alta en l’Agència Estatal de Seguretat Aèria i està formant agents com a pilots, requisits necessaris per a poder operar.

Objectius
Millorar l’eficàcia, eficiència i prevenció de la seguretat ciutadana i del compliment d’ordenances en matèria mediambiental i urbanística.
Departaments Vinculats
Policia Local, Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% d'usos implantats, nombre de serveis realitzats

Sistema Integral de Videovigilància

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 14:06
camara

La ciutat de Vinaròs disposa de càmeres en edificis municipals i en espais públics per a vigilar la seguretat i monitorar del trànsit. Només algunes d'elles estan actualment integrades en el VMS (Video Management Software), és a dir, en el sistema centralitzat de gestió de vídeo. De la mateixa forma, de les càmeres que controlen el trànsit, només algunes estan integrades en el LPR (License Plate Recognition), el sistema de reconeixement de matrícules de vehicles (accés a zones restringides, vehicles robats, etc.)

Cal integrar totes les càmeres existents amb aquests dos sistemes i ampliar el nombre de càmeres de monitoratge de trànsit. En alguns casos, per a dur a terme la integració serà necessària la substitució de càmeres no compatibles.

Objectius
Centralitzar el sistema de gestió de videovigilància.
Millorar l’anàlisi i gestió del trànsit a temps real.
Millorar la seguretat tant en edificis municipals com a la via pública.
Departaments Vinculats
Policia Local, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% dels sistemes integrats