Servicios

RPA/Dron en Policia Local

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 14:20
dron

Els avanços científics i tècnics han contribuït en els últims anys al progrés de l'aviació i han permés l'aparició de nous usuaris de l'espai aeri que reben diversos noms com dron, RPA o UAV, entre altres.

Encara que la paraula «dron» és la més comunament utilitzada per a aquestes aeronaus, en el Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, apareix amb la definició de RPA (Remotely Piloted Aircraft): «Un RPA és una aeronau no tripulada pilotada per control remot, això és, dirigida a distància des d'una estació de pilotatge remot».

El mateix Reial decret 1036/2017 regula la possibilitat d’utilitzar aquestes aeronaus per part de les forces i cossos de seguretat. Les aplicacions per part de la Policia Local són variades: control de trànsit, realització de croquis per a la investigació d’accidents, avaluació d’incendis, accidents i desastres naturals, vigilància de camins rurals, barrancs i finques, control d’abocaments il·legals i contaminació, planificació urbana i infraccions urbanístiques, vigilància d’obres i infraestructures, actes festius, salvament i vigilància de platges i costes i seguretat ciutadana.

La Policia Local està ultimant un reglament intern d’ús d'RPA, està realitzant els tràmits per a donar-se d’alta en l’Agència Estatal de Seguretat Aèria i està formant agents com a pilots, requisits necessaris per a poder operar.

Objectius
Millorar l’eficàcia, eficiència i prevenció de la seguretat ciutadana i del compliment d’ordenances en matèria mediambiental i urbanística.
Departaments Vinculats
Policia Local, Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% d'usos implantats, nombre de serveis realitzats