Servicios

Economia Innovadora

Foment de l’Emprenedoria i la Innovació Empresarial

Enviat per editor el dj., 06/06/2019 - 12:53
Innovacio empresarial

El foment de l'emprenedoria i la innovació empresarial són claus per a la generació de riquesa i ocupació qualificada i sostenible. Per aquest motiu, és totalment imprescindible un especial esforç en el foment de l'emprenedoria, la innovació en sectors tradicionals i la creació d'empreses innovadores en el municipi.

Aquells que vulguen iniciar una activitat empresarial o iniciar una nova línia de negoci han de comptar amb un itinerari emprenedor que minimitze el risc de fracàs de la iniciativa. Per açò, es preveu la realització d'accions d'assessorament especialitzat en totes les fases de creació i posada en marxa del projecte, així com accions de formació en aspectes clau per a la gestió i comunicació de l'empresa.

Es contemplen, especialment, accions per a la generació de xarxes d'empreses i treball col·laboratiu. A més, es prestarà especial atenció a l'impuls de projectes empresarials d'economia social, economia circular, economia verda i economia col·laborativa.

Objectius
Fomentar de l’emprenedoria.
Impuls de la innovació empresarial, especialment en projectes d’economia social, economia circular, economia verda i economia col·laborativa.
Departaments Vinculats
ADL, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, col·laboració PPP
Indicadors
Nombre de serveis a emprenedors, % d’ocupació de la incubadora, nombre d’assistents a esdeveniments

Innovació en Xarxa

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:00
Innovació en Xarxa

El treball orientat a la Innovació en Xarxa cerca establir aliances i xarxes en l’àmbit local, estatal i internacional per a compartir experiències, proveir serveis i guanyar posicionament i influència en un món global i competitiu.

L'Ajuntament de Vinaròs pretén adherir-se i participar activament en xarxes d'innovació a escala autonòmica, estatal i internacional, com per exemple la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació Red Innpulso o l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible d'acord amb l'Agenda 2030.

Així, es treballarà per a analitzar anualment les potencialitats de les xarxes existents i les possibilitats de generar sinergies, col·laboracions i participar-hi.

De la mateixa manera, Vinaròs treballarà per promoure el treball en xarxa de la seua societat, fomentant l'organització i participació en esdeveniments i activitats que propicien i afavorisquen el treball en xarxa de la ciutat, com a institució, però també de les seues empreses i altres agents socials.

A més, l'Ajuntament de Vinaròs promourà la participació en projectes europeus i l'acostament de les oportunitats que ofereix la Unió Europea a la ciutadania. D'aquesta manera, es fomentarà la innovació, l'emprenedoria i la competitivitat del seu territori a través del suport de fons europeus i de projectes europeus de cooperació amb altres territoris amb els quals es compartisquen reptes i objectius.

Objectius
Participar de la innovació i els beneficis del treball a escala supramunicipal.
Construir una cultura del treball en xarxa i la col·laboració.
Posicionar Vinaròs com a referent en innovació i desenvolupament local.
Acostar la innovació i les bones pràctiques realitzades en l’àmbit europeu a través de projectes de cooperació i intercanvi.
Aconseguir suport financer per a la realització d'accions que contribuïsquen al desenvolupament local.
Departaments Vinculats
ADL, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
Nombre de projectes/candidatures presentades, nombre de projectes/candidatures aprovades, fons europeus captats

Compra Pública Innovadora

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:07
Compra Pública Innovadora

La compra pública innovadora consisteix en la contractació per part de l’administració pública de serveis o productes amb alt contingut innovador i que cobreixen necessitats no resoltes en el mercat. Es tracta, per tant, de potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública.

L’Agència Valenciana d’Innovació i la Unió Europea, entre d’altres, estan impulsant la compra pública innovadora en l’Administració local a través de línies d’ajudes específiques.

Objectius
Formar els tècnics municipals en procediments de compra pública innovadora i difondre la metodologia a fi de facilitar la participació d’empreses.
Identificar projectes innovadors i engegar procediments de compra pública innovadora.
Departaments Vinculats
Contractació, ADL, TIC, Urbanisme
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, AVI
Indicadors
Pressupost destinat a CPI