Servicios

Compra Pública Innovadora

Enviat per editor el dl., 10/06/2019 - 13:07
Compra Pública Innovadora

La compra pública innovadora consisteix en la contractació per part de l’administració pública de serveis o productes amb alt contingut innovador i que cobreixen necessitats no resoltes en el mercat. Es tracta, per tant, de potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública.

L’Agència Valenciana d’Innovació i la Unió Europea, entre d’altres, estan impulsant la compra pública innovadora en l’Administració local a través de línies d’ajudes específiques.

Objectius
Formar els tècnics municipals en procediments de compra pública innovadora i difondre la metodologia a fi de facilitar la participació d’empreses.
Identificar projectes innovadors i engegar procediments de compra pública innovadora.
Departaments Vinculats
Contractació, ADL, TIC, Urbanisme
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, AVI
Indicadors
Pressupost destinat a CPI