Servicios

Sistema de Gestió d’Arxiu

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 14:18
Sistema de Gestió d’Arxiu

Implantació d’un sistema de gestió d’arxivament únic d’expedients i documents, tant en suport paper com electrònic.

El sistema s’haurà d’adaptar a la descripció arxivística pròpia de l’Ajuntament (normalització, tesaurus, quadres de classificació, organigrama, etc.). Permetrà, a més, l’arxivament definitiu d’expedients i documentació electrònica segons el que disposa el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

El sistema s’haurà d’integrar amb l’aplicació de gestió d’expedients electrònics i la resta d’aplicacions municipals que generen documentació.

Una vegada implantat el sistema, es procedirà a la digitalització del fons arxivístic en paper.

Objectius
Aconseguir una gestió d’arxiu eficaç mitjançant el tractament integrat de tota la documentació municipal i la configuració i gestió de totes les tasques del procés documental i arxivístic.
Digitalitzar el fons arxivístic en paper per a millorar l’accés a la documentació, estalviar espai i evitar la pèrdua d’informació a causa de la deterioració dels originals.
Departaments Vinculats
Arxiu, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% de documentació arxivada, % del fons arxivístic digitalitzat