Servicios

Sistema de Contractació i Licitació Electrònica

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 14:19
Sistema de Contractació i Licitació Electrònica

En l’actualitat l’Ajuntament ja està complint amb l’obligació de contractar electrònicament, com estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Aquesta plataforma permet la publicació de licitacions, la preparació i presentació d'ofertes telemàticament pel licitador, la custòdia electrònica d’aquestes pel sistema i l'obertura i avaluació electrònica de la documentació per part de l’Administració.

L’Ajuntament ha d’avaluar en els mesos vinents el funcionament d’aquesta solució de licitació electrònica i valorar la conveniència o no de seguir utilitzant-la o contractar una altra solució existent en el mercat. En qualsevol cas, cal integrar el sistema de licitació electrònica amb el sistema de gestió d’expedients per a simplificar el procés de publicació de licitacions i resultats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per altra banda, s’ha de realitzar una tasca de difusió i formació a les empreses, especialment les locals, per a facilitar la seua incorporació al món digital en l’àmbit de la contractació pública.

Objectius
Millorar l’eficiència, l’estalvi i la transparència en el procés de licitació pública.
Difondre la contractació pública electrònica entre el teixit empresarial local perquè participen en licitacions públiques convocades per qualsevol administració pública.
Departaments Vinculats
Contractació, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% de licitació electrònica