Servicios

Plataforma de Ciutat Intel·ligent

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:10
Plataforma de Ciutat Intel·ligent

Un dels elements indispensables d’una Ciutat Intel·ligent és una plataforma tecnològica transversal que integre els diferents serveis públics (mobilitat, seguretat, turisme, eficiència energètica, enllumenat, gestió de residus, etc.) i que permeta, a través de l’anàlisi i el tractament de la informació, millorar la gestió de la ciutat.

Les plataformes de ciutat intel·ligent són solucions complexes basades en arquitectures que incorporen diferents components i que s’han d’adaptar a les singularitats de cada institució. La norma UNE 178104 d’AENOR defineix els components bàsics. En essència, la plataforma s’estructura en diferents capes d'informació:

  • Capa d'adquisició i distribució de la informació: s’ocupa del tractament de múltiples fonts d'informació (sistemes i sensors amb diferents tecnologies i protocols) i de la transformació de les dades en informació.

  • Capa d'emmagatzematge i anàlisi de la informació: s'ocupa de l'anàlisi estadística i predictiva de dades i de gestionar grans quantitats d'informació (Big Data), tant estructurada com no estructurada.

  • Capa de presentació de la informació: s’ocupa de la generació d'informes, visualització de quadres de comandament, gestió de dades obertes, consulta d'estadístiques d'ús i la presentació de dades en mapes.

L’Ajuntament ha iniciat el desplegament d’alguns mòduls de la plataforma: Sentilo com a component que recopila, gestiona i distribueix informació que arrepleguen els sensors IoT, la base de dades que emmagatzema les dades massives (Big Data), SIG-O com a Sistema d’Informació Geogràfica i el Geoportal com a visualitzador de mapes i publicador de dades obertes.

Es preveu la incorporació de nous components fins a completar la plataforma: un magatzem de dades (Data Warehouse) que estructure i emmagatzeme la informació fonamental, sistemes experts que utilitzen el coneixement i la intel·ligència artificial per a prendre decisions i actuar, una solució d’intel·ligència empresarial (Business Intelligence) per a analitzar i visualitzar la informació, un portal de dades obertes (Open Data) per a publicar dades obertes, solucions de presentació de la informació, etc.

Objectius
Aconseguir una gestió integrada de la ciutat aprofitant el coneixement i les capacitats de sinergia entre els diferents sistemes i serveis municipals.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
Nre. de serveis incorporats