Servicios

Optimització de la Gestió de Residus i de Neteja Viària

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:32
Optimització de la Gestió de Residus i de Neteja Viària

La Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell incrementa els objectius de reutilització i el reciclatge dels residus municipals per part dels estats membres: 55% abans de 2025, 60% abans de 2030 i 65 % abans de 2035. També obliga a la recollida separada de tèxtils i residus perillosos de les llars abans de 2025 i a la recollida per separat dels residus orgànics o el seu reciclatge en origen (per exemple, en compostatge domèstic) abans del 31 de desembre de 2023. Això, lògicament, s’afegeix a la recollida selectiva que ja existeix per al paper i cartó, el vidre, els metalls i el plàstic.

L’any 2023 finalitza l’actual contracte de gestió de RSU (residus sòlids urbans). L’Ajuntament té previst introduir modificacions en el nou plec de contractació per tal d’assegurar el compliment dels objectius esmentats i, a més, fer-ho de la manera més eficient possible.

Es preveu la implantació d’una plataforma intel·ligent que, a través de tecnologies d’Internet de les coses (IoT), haurà de monitorar tot el cicle de la gestió de residus des del moment en què el ciutadà diposita la brossa en els contenidors, passant pel transport i fins a l’arribada a la planta de tractament.

La plataforma tindrà un doble objectiu: per una banda, ajudar a supervisar la part operativa per a millorar i optimitzar els serveis, i per l’altra, proporcionar informació sobre els comportaments ciutadans. Això últim és de gran importància, ja que la col·laboració ciutadana és una de les claus per a qualsevol sistema de recollida eficient de residus. Conéixer, per exemple, en quines àrees es recicla millor o pitjor i quines en són les causes, és vital per a dirigir millor les campanyes de conscienciació o prendre mesures correctores (canviar la ubicació dels contenidors, etc.)

Els anys 2019 i 2021 finalitzen també els contractes actuals de control de plagues i de neteja viària, respectivament. Es preveu el desenvolupament d’una aplicació integrada amb el Sistema d’Informació Geogràfica Municipal i un quadre de comandament específic per a fer el seguiment dels indicadors de qualitat de tots dos serveis.

Objectius
Complir els objectius de recollida selectiva i reciclatge fixats per la directiva europea.
Millorar l’eficiència i eficàcia dels serveis de gestió de residus, neteja viària i control de plagues.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Llarg termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, FEDER
Indicadors
% de reutilització i el reciclatge dels residus municipals