Servicios

Monitoratge del Sistema Urbà de Drenatge Sostenible

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:02
Monitoratge del Sistema Urbà de Drenatge Sostenible

El creixement desmesurat de les ciutats ha fet que la superfície impermeable siga cada vegada major i que l'aigua de pluja no s'absorbisca, circule en escolament, arribe als col·lectors plena d'impureses i s'aboque d'aquesta forma a rius, albuferes o diferents punts de destinació, en els quals genera un impacte negatiu.

Davant d'aquest sistema tradicional de gestió de les pluvials, els SUDS (sistemes urbans de drenatge sostenible: rases filtrants, paviments permeables, cunetes vegetades, elements d'emmagatzematge en parcs, etc.) ofereixen solucions per a poder emmagatzemar l'aigua de pluja i distribuir-la de forma gradual i sostenible, reduir el seu volum, reomplir els aqüífers i, a més, filtrar-la i alliberar-la d'impureses, de manera que l'excedent no genere contaminació quan arribe a la seua destinació. L'objectiu, per tant, és tendir cap a la denominada «ciutat esponja».

Es preveu implantar un sistema de control de les diferents variables del sistema de drenatge i clavegueram, com els nivells d’aigua de la xarxa, la qualitat d’aigua i l’estat de les estacions de bombament, les comportes i els dipòsits. El seguiment a temps real permetrà analitzar el comportament del sistema i implementar diferents estratègies per a la millora de les infraestructures.

Objectius
Supervisar el funcionament del sistema de drenatge per a avaluar l’impacte del SUDS.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% del sistema urbà de drenatge sostenible sensoritzat