Servicios

Millora d’Equipament TIC del Lloc de Treball

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 14:12
Millora d’Equipament TIC del Lloc de Treball

La millora de l’equipament TIC és essencial perquè el personal municipal puga desenvolupar el seu treball de manera eficient, ja siga mitjançant escriptoris virtuals, equips de sobretaula o dispositius mòbils.

Actualment es disposa d’un sistema de virtualització d’escriptoris que permet l’optimització de recursos disponibles mitjançant la creació de plantilles per a diferents perfils d’usuari. Es preveu l’actualització del sistema a les noves versions per a millorar la gestió dels usuaris i l’increment de recursos de maquinari per a augmentar el nombre de terminals virtualitzats.

Per altra banda, estem portant a terme un pla de renovació dels equips de sobretaula amb la instal·lació de pantalles de gran format o doble pantalla, segons els casos, per a adaptar els llocs de treball a la gestió sense paper.

Finalment, estem en procés d’implantació d’un sistema d’administració centralitzada dels ordinadors de sobretaula i d’un MDM (Mobile Device Management o gestió de dispositius mòbils), per al monitoratge, administració i protecció dels dispositius mòbils

Objectius
Millora de l’eficiència i productivitat dels usuaris
Millora de la gestió i administració dels equips d’usuari
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% del desplegament realitzat, Nre. d’equips d’usuari renovats