Servicios

Govern de Dades

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:48
Govern de Dades

Les dades són un actiu de gran valor que l’Ajuntament i la resta d’actors socials i econòmics del territori han de ser capaços de convertir en informació crítica per a guanyar percepció i prendre millors decisions. L’Ajuntament ha d’aconseguir una bona governabilitat i gestió de les dades corporatives. Això requereix un enfocament holístic per a administrar, millorar i aprofitar el coneixement existent, trencant les tradicionals sitges d’informació disperses en els departaments municipals. Caldrà doncs realitzar un inventari de totes les fonts de dades establint les normes organitzatives i tècniques per a la seua obtenció, tractament i preservació de la privadesa, especialment aquelles relacionades amb el compliment de normatives.

En cas que els serveis municipals siguen gestionats per altres entitats o empreses concessionàries, s’han d’incloure clàusules en els plecs que obliguen a proporcionar a l’Ajuntament totes les dades rellevants sobre el funcionament d’aquests serveis.

Un bon govern de dades suposarà realitzar totes les funcions definides de la manera més eficient possible i assegurar que els actius informatius compleixen amb els objectius definits. La qualitat i integritat de les dades és imprescindible per a implantar solucions d’analítica, d’aprenentatge automàtic (Machine Learning), de transparència i de dades obertes.

Objectius
Implantar una metodologia de governança de dades.
Aconseguir que les dades municipals complisquen els objectius de qualitat i integritat definits.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de fonts de dades tractades segons la guia de gestió de dades