Servicios

Avaluació Integral del Govern Municipal i el Desenvolupament com a Ciutat Intel·ligent segons la Norma UNE 66182:2015

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 11:34
Avaluació Integral del Govern Municipal i el Desenvolupament com a Ciutat Intel·ligent segons la Norma UNE 66182:2015

La UNE 66182:2015 «Guia per a l'avaluació integral del govern local i el desenvolupament com a ciutat intel·ligent» (AENOR, 2015) ofereix un instrument de diagnòstic de la realitat municipal per a ajudar als ajuntaments en el procés de transformació i avanç cap a una ciutat intel·ligent.

La norma defineix el terme «Intel·ligent» com «l’estratègia de progrés del govern local basada en l'aplicació dels avanços tecnològics, especialment les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per a tindre serveis més eficients i millorar la qualitat de vida dels habitants i visitants del seu terme municipal, així com contribuir al desenvolupament econòmic, social i ambiental».

Aquesta norma proporciona una metodologia senzilla i pràctica, que no exigeix coneixements tècnics o especialitzats en gestió de qualitat, o en l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació. El procés d'avaluació (diagnòstic) es realitza considerant un conjunt de pautes metodològiques. Bàsicament consisteix a contrastar les actuacions municipals amb un sistema integral d'indicadors per a determinar el nivell de desenvolupament de l'estratègia de ciutat intel·ligent.

Objectius
Avaluar de forma periòdica el nivell de desenvolupament del municipi per a detectar i prioritzar actuacions que ajuden a avançar cap a una ciutat intel·ligent.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Llarg termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% d’indicadors satisfets