Servicios

Ampliació de la Xarxa IoT Municipal

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:22
iot

Una ciutat intel·ligent és, des del punt de vista de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, una xarxa intel·ligent d'objectes connectats i màquines que transmeten dades utilitzant la tecnologia sense fil.

En essència, les aplicacions IoT (Internet de les coses o Internet of Things) en l’àmbit de l’administració local reben i administren dades en temps real per a ajudar als ajuntaments a guanyar en eficàcia i eficiència i, en definitiva, a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El desplegament de dispositius IoT és imprescindible en bon nombre de projectes d’aquest pla: l'estalvi energètic dels edificis i de l’enllumenat públic, el control de la qualitat de l’aire o del nivell de soroll, etc. Així, es preveu un creixement exponencial a curt i mitjà termini del nombre de dispositius connectats.

Tots aquests objectes transmeten i/o reben informació i, per tant, s’han de connectar a la xarxa de dades municipal. La tecnologia de comunicació dependrà en cada cas de factors com la ubicació, el tipus de sensor o les necessitats d’amplada de banda.

L’Ajuntament ja ha desplegat una xarxa basada en tecnologia B-PLC que aprofita el cablejat d’enllumenat públic per a transmetre dades de dispositius IoT a velocitats de fins a 50 Mbps. Es preveu aplicar aquesta tecnologia a altres zones de la ciutat on siguen necessàries connexions d’alta velocitat.

Per a connectar dispositius IoT de baix consum energètic i baixa velocitat de transmissió està previst el desplegament d’una xarxa LoRaWAN que donarà cobertura a tot el terme municipal. L’Ajuntament, a més, vol obrir aquesta xarxa a fi que la ciutadania i les empreses hi puguen fer ús lliurement.

Objectius
Ampliar la xarxa IoT de B-PLC existent a noves zones del municipi per a continuar afegint sensors per millorar els serveis municipals.
Desplegar una xarxa IoT amb cobertura a tot el terme municipal per dispositius IoT que requereixen poca amplada de banda.
Difondre i impulsar el potencial de les tecnologies d’Internet de les Coses entre la ciutadania i agents socioeconòmics del municipi.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, IVACE
Indicadors
% del desplegament realitzat, nombre de dispositius connectats