Servicios

Eficiència Energètica

Instal·lacions Fotovoltaiques en Edificis Municipals

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:43
luz

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Vinaròs-Benicarló té com a un dels seus objectius impulsar una economia baixa en carboni a través de diferents línies d’actuació. En concret, la línia 4.4 preveu el foment de l’ús de les energies renovables en els equipaments i infraestructures públiques.

L’Ajuntament ha realitzat auditories energètiques en tots els edificis municipals per a identificar el tipus d’instal·lació òptima en cada cas en funció de les seues característiques (superfície, ubicació, consum, usos, hores d'insolació, orientació, etc.).

Es preveu la instal·lació de panells fotovoltaics en edificis municipals, preferentment en règim d’autoconsum, fins a una potència total instal·lada de 500 kW.

Objectius
Reduir els consums energètics i, amb això, les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, FEDER
Indicadors
kWh generats, % d’energia elèctrica generada sobre la consumida, % d’energia per a l’autoconsum

Sistema d’Enllumenat Intel·ligent

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:42
luz

Actualment l’enllumenat públic està controlat a través d’un sistema de telegestió que permet conéixer l’estat de la xarxa, optimitzar-la, controlar el consum elèctric, identificar avaries i reduir els costos operatius. Per altra banda, s’està finalitzant la substitució de la totalitat de llums per unes altres de baix consum amb tecnologia LED.

Malgrat les millores introduïdes en els últims temps, el sistema encara es pot optimitzar. Es preveu implantar un sistema de sensors que permeta el control independent de la posada en marxa i de la intensitat de cada llum en funció de les necessitats de les diferents zones de la ciutat. També està prevista la regulació de la intensitat lumínica en funció de la presència o no de persones.

Objectius
Reduir el consum energètic incorporant sensors de presència.
Fer més eficient el servei de manteniment de l’enllumenat públic coneixent a temps real l’estat de cada llum.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, FEDER
Indicadors
% de quadres de comandament telegestionats, % de reducció del consum total, % llums LE

Eficiència Energètica en Edificis Municipals

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:40
effic

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Vinaròs-Benicarló té com a un dels seus objectius impulsar una economia baixa en carboni a través de diferents línies d’actuació. En concret, la línia 4.3 preveu la implantació de mesures d’eficiència energètica en els equipaments i infraestructures públiques.

L’Ajuntament ha realitzat auditories energètiques en tots els edificis municipals per a conéixer la manera d'explotació, funcionament i prestacions de les infraestructures municipals, l'estat dels components, els consums energètics i els corresponents costos d’explotació.

S’ha iniciat un procés de compra pública innovadora per a la licitació de mesures d’eficiència energètica en els edificis municipals. L’objectiu és reduir el consum energètic un 30%.

Objectius
Reduir el consum energètic en els edificis municipals.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Alta
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI, FEDER
Indicadors
% d’edificis telegestionats, % de reducció del consum total, % de reducció del consum en climatització