Servicios

Reg Intel·ligent

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:29
Reg Intel·ligent

Aquest projecte pretén millorar la prestació del servei de jardineria i zones verdes mitjançant la introducció de noves clàusules en els plecs de licitació orientades a introduir el pagament per qualitat del servei, basat en indicadors que mesuren l'acompliment dels objectius per part de les empreses.

Es desenvoluparà i implantarà un programari de gestió específic perquè el servei de jardineria puga realitzar el control efectiu dels indicadors i conéixer el nivell de qualitat del servei. El sistema permetrà implementar una estratègia de reg intel·ligent (atur massiu del reg, gestió de la infraestructura hidràulica, assignació de vàlvules a múltiples programes, omissió de reg per dies o franges horàries, modificació del factor de reg, etc.) basant-se en diferents factors (clima, espècies vegetals, etc.) per tal d’optimitzar el consum d’aigua.

Objectius
Facilitar als tècnics el seguiment del contracte de reg de parcs i jardins.
Millorar la gestió i l’eficiència del servei de reg de parcs i jardins.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% dels parcs i jardins tele gestionats