Servicios

Observatori Mediambiental

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:27
Observatori Mediambiental

L’Ajuntament de Vinaròs està finalitzant la redacció del Pla Especial de Protecció del Centre Històric i del Pla de Regeneració i Mobilitat Urbana Sostenible. Aquests plans preveuen operacions complexes de caràcter integrat i estratègic a realitzar a curt, mitjà i llarg termini relacionades amb la protecció contra riscos naturals i induïts, transformació del territori, adequació i activació de recursos territorials existents, millora de les condicions de qualitat de l'aire, etc.

El projecte consisteix en la creació d’una plataforma d'avaluació d’aquests dos plans que permeta el seguiment dels objectius marcats a través d'indicadors relacionats sobretot amb la sostenibilitat mediambiental.

La plataforma necessàriament haurà de creuar dades de diferent índole (social, mediambiental, urbanística, etc.) i haurà d’anar incorporant les actuacions executades previstes en els plans.

Es pretén que l'eina no solament servisca per a mesurar els resultats de la implementació dels plans sinó que permeta visualitzar escenaris de futur sobre la base de les tendències observades i prendre decisions a la vista dels recursos disponibles.

Objectius
Fer el seguiment de l’estat d’execució i avaluar l’impacte de les operacions previstes en el Pla Especial de Protecció del Centre Històric i en el Pla de Regeneració i Mobilitat Urbana Sostenible.
Fer anàlisi predictiu a partir de tendències observades per a millorar la presa de decisions.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% d’indicadors disponibles