Servicios

Monitoratge Acústic: Xarxa de Sonòmetres Urbans

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 13:00
Monitoratge Acústic: Xarxa de Sonòmetres Urbans

El Pla Acústic Municipal que va elaborar l’Ajuntament de Vinaròs l’any 2007 va concloure que la situació acústica del municipi no era del tot favorable, i que les principals fonts de soroll són les infraestructures de transport i les activitats d’oci. Es pretén abordar la problemàtica que sofreixen els veïns desenvolupant una estratègia de diagnòstic basada per una banda, en dades objectives proporcionades per sistemes de monitoratge del soroll, i d’altra banda, en la informació subjectiva proporcionada pels mateixos ciutadans.

Es tracta, per tant, de desplegar les eines necessàries per a caracteritzar adequadament les fonts de soroll, involucrant i sensibilitzant la ciutadania en tots els nivells, per a la qual cosa és especialment necessari aconseguir la participació d’aquells agents més exposats al problema del soroll, com poden ser els residents en zones d’oci.

El tipus de soroll que cal analitzar serà prioritàriament el generat per l'oci, activitats i vies de transport. Així mateix, es permetrà l'accés i la gestió de tot el conjunt de la informació així com la interacció dels ciutadans i col·lectius (associacions veïnals, d'hostaleria, comerciants, etc.). Per a diagnosticar de manera objectiva els nivells sonors existents, s'han planificat diverses campanyes de mesurament. Primerament es mesuraran aquelles ubicacions que el pla acústic elaborat l’any 2008 va concloure que tenien nivells intolerables (>60 dB). Després es mesurarà en ubicacions amb focus de soroll provinents de les principals vies de transport del municipi, així com en ubicacions amb focus de soroll provinents d’activitats (tant activitats assentades com activitats puntuals). Aquestes mesures estaran accessibles als ciutadans en temps real a través d’Internet.

Objectius
Crear una xarxa de sensors de soroll per a observar l'impacte sonor que produeix la concentració de negocis i persones, i «cartografiar» el soroll, de manera que siga possible conéixer el seu comportament en diferents horaris i permetre la presa de decisi
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% de superfície del municipi amb sensors acústics