Servicios

Millora dels Centres de Processament de Dades

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:49
Millora dels Centres de Processament de Dades

L’Ajuntament compta amb dos CPD (centres de processament de dades) principals ubicats en edificis diferents i interconnectats amb un troncal de fibra òptica. Aquesta infraestructura té una importància crítica en el funcionament de l’administració municipal. L’Esquema Nacional de Seguretat, regulat pels reials decrets 3/2010 i 951/2015 estableix les característiques tècniques que han de complir les xarxes i sistemes que constitueixen els CPD per tal de resistir, amb un determinat nivell de confiança, els accidents o accions il·lícites o malintencionades que comprometen la disponibilitat, autenticitat, integritat i confidencialitat de les dades emmagatzemades o transmeses i dels serveis que ofereixen o fan accessibles.

Tot i complir amb els requisits tècnics establits per l’Esquema Nacional de Seguretat, l’evolució constant de les tecnologies i l’aparició de noves amenaces de seguretat ens obliga a realitzar un esforç continu en l’actualització d’aquests sistemes crítics.

Així doncs, es preveu actualitzar i millorar de forma progressiva l’equipament dels CPD: electrònica de xarxa, sistemes d’emmagatzematge, de còpies de seguretat i d’alimentació ininterrompuda, accessos no autoritzats i protecció contra incendis, etc.

Objectius
Actualització i millora de la infraestructura dels CPD per tal d’assegurar la xarxa i dels sistemes crítics.
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal, EDUSI
Indicadors
% del desplegament realitzat