Servicios

Licitació de Serveis de Telecomunicació

Enviat per editor el dc., 12/06/2019 - 13:18
Licitació de Serveis de Telecomunicació

La progressiva expansió de la xarxa de fibra òptica municipal juntament amb l'ús puntual de radioenllaços per a arribar a les ubicacions més llunyanes ha fet possible la concentració dels serveis de telecomunicacions (telefonia fixa i accés a Internet) en els dos centres de dades principals de l’Ajuntament i, en conseqüència, ha suposat una millora en l’eficiència del servei alhora que un important estalvi econòmic.

Per altra banda, recentment s’ha aconseguit una rebaixa important en les tarifes de telefonia i Internet mòbils.

No obstant això, les necessitats creixents de més i millors serveis de telecomunicacions mòbils i connexions a Internet simètriques i garantides de gran amplada de banda així com l’evolució de noves tecnologies de telefonia (troncal SIP) fan necessari abordar de forma conjunta una nova contractació pública dels serveis de telecomunicacions municipals.

Objectius
Millorar els serveis de telecomunicacions i reducció del cost econòmic
Departaments Vinculats
TIC
Període d'implementació
Mitjà termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% d’estalvi en telecomunicacions