Servicios

Inclusió Digital

Enviat per editor el dl., 03/06/2019 - 14:27
Smart city for all

Els avanços tecnològics han de ser accessibles per a tota la ciutadania per a així evitar generar nous elements de discriminació o desequilibris socials i econòmics. Aquests avanços tecnològics han d'estar disposats a eliminar obstacles i obrir la tecnologia a tota la societat, de cara al fet que siga un element generador de desenvolupament i de millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Els grups que presenten manques i problemes d'accessibilitat a la tecnologia són, especialment, les persones majors, persones amb un menor índex d'estudis, persones amb discapacitat o altres persones en risc d'exclusió social. La present línia d'actuació representa l'aposta més clara de l'Ajuntament de Vinaròs per alfabetitzar i integrar la ciutadania en la societat del coneixement. En aquest sentit, es treballarà per a sensibilitzar, conscienciar i acostar l'ús de les noves tecnologies a la població en general, però de manera específica a la gent gran i a les persones en risc d'exclusió social.

Objectius
Potenciar l'accés, ús i coneixement de les TIC per part de la ciutadania.
Acostar l'ús de les noves tecnologies a les persones en risc d'exclusió social.
Contribuir a l'alfabetització digital de persones en edat avançada i poc familiaritzades amb les noves tecnologies.
Garantir que qualsevol ciutadà puga accedir als recursos TIC de la ciutat.
Contribuir a l'alfabetització digital de persones en edat avançada i poc familiaritzades amb les noves tecnologies.
Departaments Vinculats
Serveis Socials, ADL, Educació, FPA, TIC.
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Elevada
Model de finançament
Pressupost Municipal, EDUSI
Indicadors
Nombre de persones formades, nombre d’accions formatives, % d’equips instal·lats