Servicios

Implantació de la Metodologia BIM

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:38
Bim

BIM (Building Information Modeling o Modelatge d’Informació per a l’Edificació) és una nova metodologia de treball basada en la digitalització i la col·laboració entre agents al llarg de tot el cicle de vida d'una edificació o infraestructura. La implantació d'aquesta metodologia suposa un canvi radical en la forma tradicional de treball en el sector de la construcció, en passar a basar-se en el treball col·laboratiu, i comporta importants estalvis de costos i així com un notable augment de la competitivitat, derivats de la reducció de riscos i incerteses i de l'increment en la qualitat durant tot el cicle de vida de la construcció.

La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell va imposar una sèrie de mesures per a impulsar la modernització de la contractació pública. Entre elles, s’establia un full de ruta per a la incorporació de la metodologia BIM en la licitació pública de construcció d’edificacions i infraestructures. Aquest full culmina amb l’obligatorietat d’emprar la metodologia BIM en dues dates, diferenciant per sectors: el 17 de desembre de 2018 per als projectes d'edificació i el 26 de juliol de 2019 per als projectes d'infraestructures.

Els Serveis Tècnics municipals es troben actualment en procés d’adaptació a la nova metodologia de treball. S’han definit les següents fases:

  • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la, interioritzant els seus principis metodològics i ideològics.

  • Gestionar projectes a través del BIM verificant l'acompliment dels requisits d'un projecte, analitzant el contingut dels models que el representen i organitzant processos de treball que permeten la coordinació multidisciplinària.

  • Aconseguir la integració del món 2D i el 3D.

Objectius
Gestionar les obres des d’un punt de vista integral, implicant a tots els actors, reduint costos, temps de disseny i producció i en definitiva, millorant la qualitat dels projectes d’enginyeria, construcció i arquitectur
Promoure la digitalització del sector constructiu a través de l’adopció d’aquesta metodologia.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
Nombre d’usuaris formats