Servicios

A partir de gener entrarà en vigor la bonificació del 50% de la taxa de recollida de les escombraries i la rebaixa de l'IBI als edificis amb plaques fotovoltaiques

bonificacions plaques

Aquestes dues mesures s’afegiran a les ja aprovades a través del Pla €CO amb l’objectiu d’ajudar als veïns a fer front a la crisi econòmica de la Covid-19

A partir de la propera setmana s’aplicarà la bonificació del 50% de la taxa de recollida de les escombraries prevista en l’article 4.1 de l’Ordenança. La modificació va ser aprovada per l’Ajuntament i publicada el passat 2 de desembre al Butlletí Oficial de la Província, BOP, per a la seua ratificació definitiva i entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2022.

L’alcalde Guillem Alsina ha recordat que “aquesta rebaixa s’afegirà a les ja aprovades, la reducció del 50% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), l’eliminació de la taxa per a l’expedició de llicència i la bonificació de la taxa de llicència d’activitat econòmica". Segons insistia es tracta d’unes bonificacions per ajudar als veïns i empreses de la localitat a fer front a la crisi generada pel coronavirus, a més també d’ajudar a incentivar l’economia.

Per la seua banda, la regidora d’Hisenda, Maria Cano, ha destacat que “la rebaixa del 50% de la taxa de la recollida de les escombraries suposarà significatiu estalvi per a les llars que passaran de pagar un rebut de 34,20€ als 17,10€, mentre que establiments com una cafeteria o bar passaran dels 120 a 60,78€".

D’altra banda, Cano comentava que a partir de l’1 de gener també s’aplicarà la bonificació del 50% de la quota de l'Impost dels Béns Immobles, IBI, per a les edificacions residencials en què s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. Aquesta bonificació s'estendrà als cinc períodes impositius immediatament següents al de la finalització de la instal·lació, fins a un màxim de 400 € anuals. Per a l'aplicació de la bonificació en l'exercici en el qual se sol·licita, haurà de presentar-se la instància abans de l'1 de març. La resta de condicions es poden consultar en l'article 11, apartat 6, de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI.