Servicios

L'Ajuntament ha gestionat més de 12.000 tràmits electrònics durant el 2020

Imagen

Els efectes de la pandèmia i les millores introduïdes a la Seu Electrònica Municipal, per part de la Regidoria d'Innovació Digital, han estat clau que aconseguir aquesta xifra

Durant el 2020 l'Ajuntament va rebre 12.220 instàncies electròniques, superant per primera vegada les tramitacions en paper que van arribar fins a la xifra de les 10.531. Pel que fa a les dades més globals, les gestions telemàtiques han suposat el 54% de les tramitacions realitzades amb l'Ajuntament, un increment del 49% en relació al 2019, on també s'han d'afegir les 3.060 factures electròniques dels proveïdors.

Totes aquestes dades consoliden la tendència a l'alça en la tramitació per Internet amb l'Ajuntament des de que es va posar en funcionament la Seu Electrònica Municipal al 2014. El regidor d'Innovació Digital, Hugo Romero, assegura que "l'impuls de l'administració electrònica contribueix a millorar la relació amb els ciutadans i les empreses, fent-la més àgil, eficaç i eficient". En aquest sentit, afegia que "permet estalviar temps i costos relacionats amb desplaçaments i esperes, a més d'oferir una major flexibilitat d'horaris al poder-se fer les gestions 24 hores els 365 dies".

Altres dades significatives són les notificacions realitzades a interessats per l'Ajuntament durant el 2020, les electròniques han augmentat de forma considerable amb 10.340, un 58% del total, mentre que les tramitades amb paper han sigut 7.516. A nivell general cal destacar que les notificacions electròniques durant el 2020 s'han incrementat en un 36% en relació al 2019.

Pròximes accions

Des de l'Ajuntament s'ha previst programar de forma periòdica una sèrie de cursos pràctics sobre tramitació electrònica dirigits a ciutadans i empreses. També s'implantarà en els propers mesos la firma biomètrica a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per tal d'eliminar definitivament les instàncies en paper.