Servicios

Geoportal PGOU

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:29
Geoportal PGOU

El projecte consisteix a publicar en Internet un visor de la gestió urbanística de manera que tots els ciutadans puguen consultar la informació urbanística d’una manera fàcil i intuïtiva.

Es podrà superposar qualsevol informació urbanística amb la cartografia del cadastre i amb les ortofotos més actualitzades. Això permetrà a qualsevol ciutadà consultar informació urbanística variada sense la necessitat d’acudir als serveis tècnics municipals.

Objectius
Facilitar la consulta a la informació urbanística actualitzada del municipi als professionals del sector i a la ciutadania en general.
Millorar la transparència en l’activitat urbanística per a afavorir una major participació ciutadana en la presa de decisions.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Baixa
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% d’informació disponible