Servicios

Topografia i Gestió d’Infraestructures Integrada amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:25
Topografia i Gestió d’Infraestructures Integrada amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Es pretén incorporar al Sistema d’Informació Geogràfica municipal tota la informació disponible de les xarxes de serveis i infraestructures del municipi (aigua potable, sanejament i pluvials, enllumenat públic, contenidors de residus, jardineria, mobiliari urbà i senyalització viaria, etc.) i desenvolupar una aplicació de gestió que facilite les següents tasques:

  • Actualització de la informació.

  • Realització d’anàlisis i estudis.

  • Realització de consultes sobre els serveis.

  • Integració amb el sistema de gestió d’incidències existent.

  • Integració amb un sistema de manteniment d’actius i operacions (GMAO).

  • Integració amb sistemes IoT per a visualitzar la posició geoespacial dels dispositius i la informació estadística o agregada transmesa.

Objectius
Millorar la gestió de les infraestructures municipals.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% d’infraestructures incorporades