Servicios

Gestió del Planejament Urbanístic Integrat amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Enviat per editor el dt., 11/06/2019 - 12:19
Gestió del Planejament Urbanístic Integrat amb el Sistema d’Informació Geogràfica

Es pretén desenvolupar i implantar una aplicació per a la gestió de la informació urbanística, incorporant un mapa interactiu del Pla General d’Ordenació Urbana actualitzat i la resta d’instruments de gestió urbanística (plans parcials, plans especials, plans de reforma interior, programes, estudis de detall, etc.).

S’incorporarà en el Sistema d’Informació Geogràfica Municipal tota la informació urbanística degudament georeferenciada (expedients, projectes, obres, patrimoni, etc.) i es desenvoluparan eines de consulta que mostren tota la informació disponible de cada una de les parcel·les urbanes (classificació, tipologia, superfície aproximada, edificabilitat, etc.).

El visor es completarà amb la publicació del catàleg de béns i espais protegits, el catàleg d’arbres monumentals i qualsevol altra informació que es considere rellevant.

Els tècnics municipals podran generar informes de forma ràpida i àgil, a més d’obtindre informació d’altres àrees o serveis de l’Ajuntament directament a través del Sistema d’Informació Geogràfica.

Objectius
Millorar la gestió urbanística i l’accés a informació geoespacial fiable i actualitzada de les diferents àrees municipals.
Departaments Vinculats
Urbanisme, TIC
Període d'implementació
Curt termini
Magnitud Econòmica
Mitja
Model de finançament
Pressupost municipal
Indicadors
% del planejament incorporat